ancora pioggia

di limbranauta

e cchiov’ ancora
nun c’è sta nient’affà
chiove ‘ncopp’e cuorna
‘ncopp’a testa
tte fa chiagne arint’, e ‘cchiù ancora
tte fa bever’o scpritz
o vino, a grappa
a chistu serve o` bevere
a ‘nzerrà afora a chioggia jaccia
ccò ò cavero d’à butteglia.

(D)

Maddemane lu porc n’arrevè
Cumbà scimitarre
Pije ssà bbutteija
Svuotala comm’nu’ diavele
Cumbà scimitarre
Lu cazz’che te se freghe n’arrevè
Maddemane pije encore ssu’diavele ‘e bbutteija

(F)

Annunci