Dalla pagina Facebook di Camilleri.

di limbranauta

“Sticchiu allizzari a Vigata , eh… Lu cummissariu tonna a riminchià el diriddi, nun se capusce na minghia. A Montalbà, che stimu affà, li dirigibbili? A ‘ndrangheta ‘ndranghete ‘ndrà, te possini accuppà purattìa, ma le pipironi, li cucinasti, ah? No? Mo che mangimmo? Le rote del carriolo? Ah? Bingirni, Don Besiamella! Spostate la figghia? No? E ‘nfatti, me sembra na turtellata de miluni marci… che? Eddevo prinniri la lupara? Devo de sparacchià li pruiettili accazzo?”

Annunci